Az IRODALÖMTÖRTÉNET folyóiratról

Az 1912 óta megjelenő Irodalomtörténet című folyóirat, mint a magyarországi irodalomtudomány egyik legjelentősebb, 100 éves hagyományra visszatekintő időszaki kiadványa nem egyetlen irodalomtudományos kérdésirány vagy szűkebb terület megjelenítője, hanem az irodalomról való gondolkodás különféle változatainak ad helyet.

Elsősorban magyar és más európai nyelvek irodalmával foglalkozik, de bátorítani kívánja az irodalmi jelenségeknek a kultúra tágabb összefüggésrendszerében történő tárgyalását, és szívesen közöl interdiszciplináris megközelítésű tanulmányokat. Főbb érdeklődési területei közé tartozik: az irodalomtörténet-írás új módszerei és elméletei; az értelmezés elméleti kérdései; műelemzések a magyar irodalomból; összehasonlító műértelmezések; irodalmi korszakok, folyamatok értelmezései; kultúratudomány és irodalomtudomány viszonya.

Kritikai rovatába magyar szerzők magyar vagy idegen nyelvű, irodalomtörténeti érdekeltségű munkáiról, külföldi szerzők magyar irodalmat is érintő műveiről, illetve a folyóirat fő érdeklődési köreihez kapcsolódó elméleti művekről várunk recenziókat.

 

Aktuális szám

Tekintse meg atkuális számunk előzetesét. A tartalomból...

tovább

Archívum

Az Irodalomtörténet korábbi számai letölthetőek az archívumból...

tovább

Megrendelés

Rendelje meg az Irodalomtörténet 2021-es számait a kiadónál...

tovább