Impresszum

IRODALOMTÖRTÉNET

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének folyóirata

Lapalapító: Magyar Tudományos Akadémia

Kiadja: Ráció Kiadó

Szerkesztőség:
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület
telefon: (1) 4855-200/5113, 5366
www.btk.elte.hu
irodalomtortenet@folyoirat.elte.hu

Kiadóhivatal:
RÁCIÓ KIADÓ
1072 Budapest, Akácfa utca 20.
telefon: (1) 321-8023
e-mail: racio@racio.hu, web: www.racio.hu
Felelős kiadó a Ráció Kiadói Kft. ügyvezetője

Tördelés:
Layout Factory Grafikai Stúdió

Nyomdai munkák:
Érdi Rózsa Nyomda Kft.

ISSN 0324 4970

Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia, a Petőfi Kulturális Ügynökség, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Ára számonként: 700 Ft
Előfizetés egy évre (4 szám): 2500 Ft

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, illetve a kiadóhivatalban.
Megvásárolható a jobb könyvesboltokban, illetve a Ráció Kiadó szerkesztőségében.

 

Aktuális szám

Tekintse meg atkuális számunk előzetesét. A tartalomból...

tovább

Archívum

Az Irodalomtörténet korábbi számai letölthetőek az archívumból...

tovább

Megrendelés

Rendelje meg az Irodalomtörténet 2021-es számait a kiadónál...

tovább